Liên Hệ

Hale Area Association

220 S Washington

PO Box 214

Hale MI 48739

​US b+1.989.728.4253

[email protected]

Trụ sở ở Việt Nam

Địa chỉ: 402 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Email: [email protected]

Số điện thoại: +84911222222

    The hale area association